Ο Μανώλης Γραφάκος  στου Παπάγου σε ομιλία όπου θα εξηγήσει  πώς το μικρότερο Κράτος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη την Χώρα μας.

Ο Μανώλης Γραφάκος την Κυριακή 14 Απριλίου 11:00 π.μ  στην περιοχή του  Παπάγου στο καφέ Ολυμπιάδα στην οδός  Εθνικής Αμύνης 27  σε ομιλία όπου θα εξηγήσει  πώς το μικρότερο Κράτος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη την Χώρα μας.