Ο Δήμος Πεντέλης  και ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ – ΣΒΑΠ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΙΟΑΣ», διοργάνωσαν εβδομάδα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία του Δήμου Πεντέλης .

Στο πλαίσιο αυτό και για μια εβδομάδα από 08/04 έως  12/04 με  μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία διεξήχθη  το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων  σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ.

Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πεντέλης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα, μεταξύ στελεχών του Σ.Β.Α.Π., της δημοτικής αρχής, διευθυντών των σχολείων και λοιπών εκπροσώπων συλλογικών φορέων.

 

Σε συνεργασία με τον Ι.Ο.Α.Σ. και τον Δήμο έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες παρουσιάσεις :

Δευτέρα 8/4                    Λύκειο Μελισσίων

Δευτέρα 8/4                    4ο Δημοτικό Μελισσίων

Τρίτη 9/04                       Γυμνάσιο Νέας Πεντέλης

Τετάρτη 10/4                   1ο Δημοτικό Πεντέλης

Πέμπτη 11/4                    1ο Δημοτικό Νέας Πεντέλης

Παρασκευή 12/4             1ο Δημοτικό Πεντέλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Παρασκευή 12/4            ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Πλατεία Αγίου Γεωργίου Μελίσσια