Η Περιφέρεια οφείλει μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο να στηρίξει την Ανατολική Αττική με συγκεκριμένα έργα, δράσεις και υποδομές!

Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει Νοσοκομείο και να μη διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο ομβρίων υδάτων!

Στόχος μου είναι να μετατραπεί η Αττική σε ένα απέραντο εργοτάξιο!

Σας καλώ όλους να δώσετε με την ψήφο σας δύναμη στη Νέα Αρχή για την Αττική.

Όλοι μαζί θα οδηγήσουμε σε μια νέα εποχή την Αττική! #neaarxiattiki