Διενέργεια Κλήρωσης Θέσεων για τις Εμποροπανηγύρεις επ΄ευκαιρία των Θρησκευτικών Εορτών στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Πεντέλης.

Σχετ. : Η υπ. αριθμ. 01/2018 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης

  1. Σας γνωρίζουμε, ότι η διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης των συμμετεχόντων και των

διατιθέμενων θέσεων για τις εμποροπανηγύρεις στα Διοικητικά Όρια του Δήμου μας θα

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων, Καλαμβόκη 2α

.2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Σπυράντη Ελένη

Τηλ: 213-2050024 εσωτ.124, Email:spyranti@melissia.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια 14 Μαρτίου 2019