22 θέσεις εργασίας στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικά 22 εργαζομένων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας ανακοίνωσε ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ: 213 2014722, 737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 6 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.