Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου Δήμου Πεντέλης.

ΣΧΕΤ.: α. Το με αριθμ. 2132/17.3.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που ισχύει μέχρι έκδοσης νεωτέρου.

β. Ν.3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102τ.Α’)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια) την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου σε θέματα σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

              Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.

Πολιτικής Προστασίας                                                                                                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α/Α

ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Δήμαρχος                                                                                    Στεργίου-Καψάλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Δ.Κ. Μελισσίων                                                Βορέας Σ.

Αντιδήμαρχος Δ.Κ. Ν. Πεντέλης                                              Αποστολόπουλος Θ.

Αντιδήμαρχος Δ.Κ. Πεντέλης                                                   Ζώης Ι.

Προϊστάμενος Πολ. Προστασίας Δήμου Πεντέλης              Ξανθάκος Ι.

Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                       Χριστίδης Α.

Δημοτική Σύμβουλος                                                                 Κεχαγιά Δ.

Α’ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής                                               Δημητρακόπουλος Ι.

Β’ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής                                               Μπακαλώνης Α.

Δ/τής Α.Τ. Πεντέλης                                                                    Στασινός Ν..

Δ/της Τ.Α. Πεντέλης                                                                    Τζατζάκης Γ.

Δ/ντής 9ου Π.Σ.                                                                              Θεοδωρόπουλος Ι.

Δ/ντής 12ου Π.Σ.                                                                            Κώστας Ι.

Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης                   Λιάκος Ν.

Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης  Γκολετσόπουλος Χ.

Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων                           Κωνσταντάκης Κ.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ. Μελισσίων          Βορέας Γ.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ. Ν. Πεντέλης        Μιχελακάκης Ε.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ. Πεντέλης             Καπράλου – Σουτάδη Χρ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής                                     Κορωναίου Σ.

Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.                                                                                Σιώμος Β.

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

Διοικητή Σισμανόγλειου, Αμαλία Φλεμινγκ & Παίδων Πεντέλης

Δ/ντη Αναρρωτηρίου ΠΙΚΠΑ Πεντέλης