Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ανύψωση φρεατίων σε οδούς του Δήμου Κηφισιάς

 Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η εκτέλεση του έργου “Ανύψωση φρεατίων αγωγών αποχέτευσης σε οδούς του Δήμου Κηφισιάς” βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας . Στόχος του έργου είναι η ανύψωση της στάθμης φρεατίων ομβρίων και ακαθάρτων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με αυτό του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου.

Με την ανύψωση των φρεατίων επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Υποδομών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Σταύρος Ζαπάντης δήλωσε: «Ο Δήμος  μας καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Πεντέλη και τον Κηφισό ποταμό διαθέτει πολλά φρεάτια ομβρίων και ακαθάρτων. Όταν πραγματοποιείται έργο ασφαλτόστρωσης περιμετρικά των φρεατίων υψώνεται η στάθμη της ασφάλτου ενώ το φρεάτιο παραμένει σε σταθερό ύψος με αποτέλεσμα να δημιουργείται υψομετρική διαφορά, ανάμεσα στο δρόμο και το φρεάτιο.

Στο συγκεκριμένο έργο ανύψωσης φρεατίων  η στάθμη του δρόμου  ευθυγραμμίζεται με το ύψος των φρεατίων για να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων.»