Καταργήθηκε η διάταξη που έλεγε  ότι στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσες την  ημέρα των  Τριών Ιεραρχών θα πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις.

Μεγάλες αλλαγές φέτος για την γιορτή των Τριών Ιεραρχών,( 30 Ιανουαρίου), σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην βουλή .  Αφού καταργήθηκε η διάταξη που όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών  θα πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις  στα σχολεία και εκκλησιασμός .

Από τη στιγμή που το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στην βουλή των Ελλήνων  τίθεται  σε εφαρμογή η νέα διάταξη που προβλέπει πως η μέρα αυτή θα είναι απλά μια σχολική αργία.

Επόμενος από  φέτος η ημέρα των Τριών Ιεραρχών θα  αποτελεί απλά ημέρα αργίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας” Η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί από φέτος  ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, καταργήθηκε η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις και εκκλησιασμός ”.

Επίσης η κείμενη νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Πηγή: infokids.gr