Σύμβουλος του Δήμου Αγ. Παρασκευής σε θέματα Επιμόρφωσης ο Ν. Πετρόχειλος

 

Kαθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα Επιμόρφωσης αναλαμβάνει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Πετρόχειλος, κοσμήτορας του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου.

Τα σχετικά καθήκοντα ανέθεσε στον κ. Πετρόχειλο ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Σταθόπουλος, με την 452/2018 απόφασή του.

Με την ανάθεση των καθηκόντων η δημοτική Αρχή επισημαίνει: «Ο δήμαρχος ευχαριστεί τον κ. Πετρόχειλο, εκπαιδευτικό με κύρος, γνώση και εμπειρία, για την ανιδιοτελή συμβολή του στο έργο του Δήμου Αγίας Παρασκευής».